vospfs.cz

Serial prostitutka


serial prostitutka

Museli opustit svou rodnou zemi kvůli negativnímu postoji svých rodin, ale i přátel a vrstevníků. Dnes jsou úspěšnými podnikateli v Evropě i v zahraničí, rozvíjejí své vlastní podnikatelské schopnosti a dosahují v této oblasti úspěchů. V tomto velmi emotivním a osobním filmu se otevřeně svěřují s tím, co je vedlo k tak těžkému rozhodnutí, abychom je lépe pochopili.

.

Bing Google